Tiltrædelsesforelæsning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biomedicinsk Institut > Nyheder > Tiltrædelsesforelæsning

15. september 2014

Tiltrædelsesforelæsning

Thomas Mandrup-Poulsen er blevet udnævnt til Professor i Immuno-endokrinologi ved Københavns Universitet. Biomedicinsk Institut vil gerne invitere alle til at fejre udnævnelsen med en tiltrædelsesforelæsning af Professor Mandrup-Poulsen den 24. oktober.

Titlen på Professor Thomas Mandrup-Poulsensen tiltrædelsesforelæsning er:

"Diabetes – inflammatoriske sygdomme i de pankreatiske øer"


Tid og sted for tiltrædelsesforelæsning og reception
Forelæsningen finder sted fredag ​​den 24. oktober 2014 kl. 14.00 i Haderup Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Forelæsningen holdes på engelsk.

Efter foredraget inviterer Biomedicinsk Institut til en reception, som vil blive afholdt i Faculty Club, bygning 16, 6. etage.

Professor Mandrup-Poulsens forskningsområde
Immuno-endokrinologi er det fagområde som beskæftiger sig med de medicinske hormonsygdomme, der har immunologiske eller inflammatoriske årsager. Det skønnes, at ca. 12 % af de vestlige befolkninger er ramt af autoimmune sygdomme i hormondannende organer som skjoldbruskkirtel, binyrer, hypofyse og pankreatiske øer, og ca. 10 % har autoinflammatoriske hormonsygdomme, væsentligst type 2 diabetes. Med andre ord vil mere end hver femte blive ramt af en immuno-endokrin sygdom. 

De fleste af disse sygdomme er taknemmelige at behandle og medfører kun ringe sygelighed og dødelighed, mens specielt diabetes-sygdommene er forbundet med betydelig overdødelighed og store omkostninger for samfundet. I 2011 døde 4.6 mio. mennesker i verden af senfølger til diabetes, og de direkte omkostninger skønnes at udgøre 11 % af det samlede sundhedsbudget.

Der findes i dag ingen kur for disse sygdomme. Det er derfor vigtigt at udforske sygdommenes årsagsforhold for at kunne tilvejebringe bedre behandlinger, sikre forskningsbaseret undervisning og udbrede kendskab til sygdommene i befolkningen.

Professor Thomas Mandrup-Poulsen og hans forskningsgruppe arbejder på at forstå, hvorfor de insulin-dannende pankreatiske beta-celler svigter og ødelægges med diabetes som følge. Forskningen fokuserer på de ændringer i gen-ekspression og signalveje i beta-cellen, der udløses af inflammatoriske og immunologiske mediatorer, og hvorledes de kan forhindres med henblik på at tilvejebringe nye behandlingsmetoder.

Professor Mandrup-Poulsens profil
Thomas Mandrup-Poulsen er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1981. Han forsvarede i 1988 sin disputats med titlen On the pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus for den medicinske doktorgrad. I 1994 fik han speciallægeanerkendelse i intern medicin og medicinsk endokrinologi, og blev i 1995 ansat som overlæge på Steno Diabetes Center, hvor han var cheflæge fra 1997-2000. Thomas Mandrup-Poulsen blev Adjungeret Professor i Immuno-diabetologi ved Karolinska Institutet i Stockholm i 2000 og blev kaldet som Professor i Medicinsk Forskningsmetodologi i 2007. Siden Januar 2014 har han været Professor i Immuno-endokrinologi.

Thomas Mandrup-Poulsens forskning er hædret med flere internationale priser herunder Oskar Minkowski prisen og Knud Lundbæk prisen. Han har rejst ~40 million kr. i ekstern forskningsstøtte fra bl.a. EU, JDRF USA, EFSD og Forskningsrådet og publiceret mere end 350 videnskabelige artikler, herunder i Science, Cell  Metabolism, Lancet, New England Journal of Medicine og PNAS, som er citeret ~14.000 gange. Hans forskning er translationel, dvs. strækker sig fra molekylære og cellulære studier via dyreeksperimentelle undersøgelser til kliniske afprøvninger.