Bente Stallknechts tiltrædelsesforelæsning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biomedicinsk Institut > Nyheder > Bente Stallknechts til...

21. oktober 2013

Bente Stallknechts tiltrædelsesforelæsning

Bente StallknechtBente Merete Stallknecht er for nylig blevet udnævnt til Professor MSO. Den 25. oktober inviterer instituttet alle til at fejre udnævnelsen med en tiltrædelsesforelæsning af Bente med titlen ’Fysisk aktivitet og fedme’.

Tid og sted for tiltrædelsesforelæsning og reception

Forelæsningen finder sted fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.30 i Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Efter foredraget inviterer Biomedicinsk Institut til en reception, som vil blive afholdt i Faculty Club. Forelæsningen holdes på engelsk.

Fedme - den femte hyppigste risikofaktor for dødsfald globalt

Verden over er fedme mere end fordoblet siden 1980, og overvægt / fedme er den femte hyppigste risikofaktor for dødsfald globalt. Fedme kan føre til alvorlig komorbiditet og er en vigtig samfundsmæssig udfordring. Fysisk inaktivitet har en stærk sammenhæng med graden af fedme, og er i øjeblikket nummer fire på listen over globale risikofaktorer for død. Forekomsten af fedme og tilknyttede metaboliske sygdomme (fx type-2 diabetes) er steget med alarmerende hast, mens det fysiske aktivitetsniveau er faldet markant verden over. De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, i overensstemmelse med internationale retningslinjer, at voksne er fysisk aktive mindst 30 min. om dagen, men i 2010 fulgte kun 28 % af voksne danskere anbefalingerne. En udfordring for forskere og fagfolk i sundhedssektoren er at være mere innovative i forhold til at motivere og fremme sundere livsstilsvalg for at øge det fysiske aktivitetsniveau og mindske forekomsten af fedme i hele verden.

Professor Stallknechts primære forskningsområder

Professor Stallknechts primære forskningsområder er fysisk aktivitet og fedme. Hun er uddannet læge i 1992, fik sin ph.d. i 1997 og blev dr.med. i 2003. Hendes vision er at forebygge og behandle metaboliske sygdomme som fedme, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Baseret på grundig patofysiologisk og tværfaglig forskning er hendes mission at udvikle valide og robuste sundhedsstrategier med henblik på at fremme fysisk aktivitet i forskellige dele af hverdagslivet. Personligt værdsætter hun høje akademiske standarder, mangfoldighed og et arbejdsmiljø, der kombinerer en ambitiøs og en social atmosfære. Hun har været (med-)leder af 3 større interventionsstudier: 'Bed rest', 'Training per se’ og ‘FINE’. I øjeblikket fungerer hun som daglig videnskabelig leder af initiativet ‘Governing Obesity’ under Københavns Universitets ’Tværvidenskabelige Excellence Programme’ og er ligeledes leder af interventionstudiet ‘GO-ACTIWE’. Siden 2007 har hun være studieleder for ’Uddannelsen i Medicin og Teknologi’ på Københavns Universitet.