Nye bevillinger, december 2011 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biomedicinsk Institut > Nyheder > Nye bevillinger, decem...

20. december 2011

Nye bevillinger, december 2011

Vi giver her en oversigt over ansatte, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder:

Professor Andreas Kjær fra Afdelingen for Endokrinologisk forskning har modtaget 13,3 millioner kr. fra Strategisk Forskningsråd til forskning inden for PET-scanning af cancerpatienter.

Flemming Fryd Johansen fra Afdelingen for Molekylær Patologi har modtaget 100.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond samt 50.000 kr. fra Mindefonden for Alice Brenaa til udviklingen af ny behandling til patienter med apopleksi.

Marek Treiman fra Afdelingen for Nyre- og karforskning har modtaget 100.000 kr. fra Eva og Henry Frænkels Mindefond samt 100.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond til projektet "GLP-1-beslægtede stoffer som midler til begrænsning af hjertemuskelskade efter et myokardicinfarkt ved venstre ventrikelhypertrofi".

John Robert Couchman fra Afdelingen for Molekulær Patologi har modtaget 21.625 kr. fra Alfred Benzons Fond til workshoppen "Nordic Proteoglycan Research Workshop".

Ph.d.-studerende Michael Lund fra Xlab har modtaget 10.000 kr. fra Torben og Alice Frimodts Fond samt 30.000 fra Det lægevidenskabelige fakultets fond til projektet "Exercise and intestinal hormones".