Nye bevillinger, august 2014 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biomedicinsk Institut > Nyheder > Nye bevillinger, augus...

09. september 2014

Nye bevillinger, august 2014

Se hvilke forskere på Biomedicinsk Institut, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder.

Lektor Marie Kveiborg fra Afdelingen for Molekylær Patologi har modtaget 1.060.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse til forskning inden for ’Kontrol af ADAM17-medieret EGFR aktivering’.

Adjunkt Signe Sørensen Torekov fra Afdelingen fra Endokrinologisk Forskning har modtaget 150.000 kr. fra Hjerteforeningen til forskning inden for ’Medfødte hjerterytmeforstyrrelser og bloksukker’.

Professor Flemming Dela fra Afdelingen for Systembiologisk Forskning har modtaget 75.000 kr. fra Kathrine og Vigo’s fond til projektet ’Muskulære bivirkninger ved Statin behandling’.

Professor Bjørn Quistorff fra Afdelingen for Celle og Metabolisme Forskning har modtaget 2.592.000 kr. fra Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom, til projektet ’The mechanism of fetal programming may involve a nutritionally induced change in mitochondrial phenotype during liver cell differentiation’.

Professor Jens Juul Holst fra Afdelingen fra Endokrinologisk Forskning har modtaget 200.000 kr. fra Gangstedfonden til projektet ’GIP Fysiologi og Patofysiologi belyst ved GIP’.

Professor Cord Brakebusch fra Afdelingen for Molekylær Patologi har modtaget 2.079.360 kr. fra Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom, til forskning inden for ’Epigenetic control of chronic skin inflammation’.

Professor Andreas Kjær fra Afdelingen fra Endokrinologisk Forskning har modtaget 1.000.000 kr. fra Lundbeckfonden til projektet ’Molecular imaging with PET for non-invasive tumor’.

Postdoc Thomas Jepps fra Afdelingen for Hjerte- og Kredsløbsforskning  har modtaget et 2-årig stipendium fra WHRI-ACADEMY (COFUND Marie Curie). Thomas forskning omhandler 'the role of ion channel auxillary subunits in vascular reactivity'.

Ph.d.-studerende Eva Pers Winning Iepsen fra Afdelingen fra Endokrinologisk Forskning har modtaget 550.000 kr. fra Danish Diabetes Academy som med-finansiering af sit ph.d.-stipendium.

Ph.d.-studerende Nicolai Wewer Albrechtsen fra Afdelingen fra Endokrinologisk Forskning har modtaget et legat på ca. 30.000 kr. fra European Molecular Biology Organisation (EMBO) samt 15.000 kr. fra Læge Johannes Nicolaj Krogsgaard og hustru Else Krogsgaards minde-legat. Midlerne skal bruges til gruppens arbejde med proteinanalyse i plasma hos mennesker med massespektrometri.

Ph.d.-studerende Federico Denti fra Afdelingen for Hjerte- og Kredsløbsforskning  har modtaget et års løn fra Hjerteforeningen. Federicos projekt omhandler ‘Development of a human cell-based system to understand the pathogenesis of cardiac arrhythmia with the long-term goal to test patient-specific therapies’.

Ph.d.-studerende Saereh Sørensen Khanamiri fra Afdelingen for Hjerte- og Kredsløbsforskning har modtaget et års løn fra Hjerteforeningen. Saerehs forskning omhandler 'The role of potassium channels in vascular tone, especially in the coronary arteries'.