Student research projects – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

English > Research > Xlab > Student research projects

Research projects for Bachelor, Master's thesis, and Research year students

Xlab is currently looking for students for a number of projects. 
Please note that the project descriptions are in Danish.

Master's thesis projects

LIFESTAT – at leve med statiner
Kandidatopgave / forskningsårsopgave (Medicin)
Læs mere på www.lifestat.ku.dk


Effekten af immobilisering og efterfølgende aerob træning på mitokondrienetværk Kandidatopgave (Humanbiologi, humanfysiologi, molekylær biomedicin)


Effekten af rødbedejuice på arbejdsevnen i ældre og patienter med type 2 diabetes Kandidatopgave (Humanfysiologi, humanernæring)

Vi planlægger et studie med start i efteråret 2016, hvor vi vil undersøge om 500 ml rødbedejuice indtaget før 45 minutters 1 bens-sparkearbejde kan øge blodgennemstrømning, ilttilbud og mitokondrie funktionen i de arbejdende muskler hos ældre og patienter med type 2 diabetes i forhold til unge kontroller.

Vi søger 2 studerende der kan bidrage til det praktiske arbejde i udførelsen af studiet.

Hvis du vil vide mere kontakt:
Professor Flemming Dela
Mail: fdela@sund.ku.dk

Bachelor projects

Bachelorstuderende: Kardiovaskulær, Metabolisk og Morfologisk adaptation til fysisk træning og inaktivitet
(Alle studieretninger)